Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!
Orędzie Wielkanocne 

Chrystus  Zmartwychwstał!
Szczęśliwi ci, którzy noszą  prawdę wielkanocnego poranka w swym sercu. Przenika nas ogromna radość płynąca ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech ta radość wypływająca z tajemnicy paschalnej rozpromieni wasze serca, niech je wypełni i przenika. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy każdy mrok Waszej codzienności. Niech ta Wielkanoc będzie dla Was błogosławionym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem; spotkaniem przeżywanym w mocnej wierze, pewnej nadziei i głębokiej miłości.

                                                            Proboszcz
                                                 Ks. Łukasz Ciepliński