Odpust Parafialny

Serdecznie zapraszamy na uroczystość odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego, która odbędzie się w czwartek 14 września. Odpust parafialny jest jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej parafii, świętem wspólnoty. Uroczystości odpustowe rozpoczną się Mszą świętą o godz.18.00 którą będzie celebrował ks. Paweł Smaglijenko, wikariusz parafii św. Anny w Sztumie.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu parafialnego jest także związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Warunkiem koniecznym jest wyzbycie się przywiązania do grzechu, który nas oddala od naszego Ojca Niebieskiego. Powinniśmy również pojednać się z naszymi bliźnimi, przebaczyć im wszystko, jak Bóg przebacza nam. Odpust parafialny to czas na zadumę i zastanowienie się nad naszym życiem, naszym celem do którego zdążamy.

Na Mszy Świętej odpustowej dziękować będziemy również Panu Bogu za tegoroczne plony w ramach Parafialnych Dożynek. Zapraszam więc szczególnie wszystkich rolników i pracujących na roli do wspólnego dziękczynienia.