Rekolekcje Wielkopostne 2023

Plan Rekolekcji Wielkopostnych
w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Słoneczniku
16-18 marca 2023 r.

16 marca 2023 r.

9.00 Msza Św. z nauką dla uczniów SP – oddział przedszkolny- klasa 4
10.00 Msza Św. z nauką dla uczniów SP – klasy 5-8
11.00 Msza św. z nauka ogólną
16.30 Msza św. z nauką ogólną (Wenecja)
18.00 Msza św. z nauką ogólną

17 marca 2023 r.

9.00 Msza Św. z nauką dla uczniów SP – oddział przedszkolny- klasa 4
10.00 Msza Św. z nauką dla uczniów SP – klasy 5-8
11.00 Msza św. z nauka ogólną
16.30 Msza św. z nauką ogólną (Wenecja)
18.00 Msza św. z nauką ogólną

18 marca 2023 r.
Spowiedź 30 minut przed Mszą św.

11.00 Msza Św. z nauką ogólną
16.30 Msza św. z nauką ogólną (Wenecja)
18.00 Msza św. z nauką ogólną

Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Wieczorek, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie.
Proszę rodziców o zadbanie by dzieci i młodzież z naszej Szkoły Podstawowej uczestniczyła w rekolekcjach. Będą zorganizowane przez szkołę dojazdy.
Kandydaci do bierzmowania uczestniczą (obowiązkowo) w naukach ogólnych.