Rekrutacja w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej

Modlimy się o powołania do kapłaństwa i pracy apostolskiej w Kościele.

Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Wraz z Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy czas rekrutacji do naszego seminarium. Rekrutacja wiosenno-letnia będzie trwała od 8 maja do 8 lipca, natomiast rekrutacja wrześniowa obejmie czas od 1 do 15 września. W tym czasie kandydaci powinni najpierw skontaktować się z moderatorami seminarium i odbyć rozmowę wstępną. Moderatorzy udzielą dodatkowych informacji dotyczących procedury rekrutacji do seminarium oraz na Wydział Teologii UWM w Olsztynie. Nie przewidujemy wspólnego egzaminu wstępnego. Aktualnie formacja seminaryjna trwa siedem lat i rozpoczyna się formacją wstępną na roku propedeutycznym, który w toku studiów uniwersyteckich traktowany jest jako pierwszy rok studiów teologicznych. Po roku wstępnym kandydat podejmuje normalne magisterskie studia filozoficzno-teologiczne.

Tegorocznym maturzystom i wszystkich pragnących podjąć studia teologiczne, a zwłaszcza drogę przygotowania do kapłaństwa w elbląskim seminarium duchownym mówimy: Nie lękajcie się!

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://wsdelblag.pl/?page_id=11552